Aplikacja do Kierowania Połączeń na Podstawie Komend Głosowych dla Systemu Telefonii 3CX

Projekt polegał na zaprojektowaniu i implementacji zaawansowanej aplikacji przepływu połączeń dla systemu telefonii 3CX klienta, mającej na celu poprawę doświadczeń użytkowników poprzez rozpoznawanie mówionych nazw firm przez dzwoniących. Główną funkcjonalnością było kierowanie połączeń do określonych kolejek lub systemów Interaktywnej Reakcji Głosowej (IVR) na podstawie nazw firm wypowiedzianych przez dzwoniących. Znaczącym Dowiedz się więcej…