Projekt polegał na zaprojektowaniu i implementacji zaawansowanej aplikacji przepływu połączeń dla systemu telefonii 3CX klienta, mającej na celu poprawę doświadczeń użytkowników poprzez rozpoznawanie mówionych nazw firm przez dzwoniących. Główną funkcjonalnością było kierowanie połączeń do określonych kolejek lub systemów Interaktywnej Reakcji Głosowej (IVR) na podstawie nazw firm wypowiedzianych przez dzwoniących. Znaczącym wyzwaniem było wymaganie, aby system rozpoznawał i poprawnie interpretował mówione nazwy z predefiniowanej listy firm klientów. Aplikacja integrowała bazę danych PostgreSQL do przechowywania nazw klientów, umożliwiając dynamiczne kierowanie połączeń na podstawie komend głosowych.

Proces rozwijania obejmował konfigurację usługi rozpoznawania głosu przy użyciu API Google Cloud Speech-to-Text do dokładnej identyfikacji mówionych nazw firm i dopasowywania ich do wpisów w bazie danych. Rozwiązanie polegało na stworzeniu niestandardowego przepływu połączeń w systemie 3CX, który zachęca dzwoniących do podania nazwy firmy, przetwarza audio przez usługę rozpoznawania głosu, a następnie kieruje połączenie na podstawie rozpoznanej nazwy. Dodatkowo, aplikacja została zaprojektowana do obsługi nierozpoznanych nazw poprzez kierowanie połączeń do domyślnej kolejki po kilku nieudanych próbach.

Do zarządzania bazą danych systemu i zapewnienia bezpiecznej komunikacji między komponentami zastosowano konfigurację serwera Linux, który hostował bazę danych PostgreSQL. Serwer został skonfigurowany do synchronizacji z API, zapewniając solidną infrastrukturę do wymiany danych w czasie rzeczywistym i funkcjonalności systemu.

Wymagane Umiejętności:

  • Konfiguracja Systemu 3CX: Ekspertyza w konfiguracji i dostosowywaniu systemów telefonicznych 3CX do konkretnych potrzeb biznesowych.
  • Integracja Rozpoznawania Głosu: Umiejętność integracji i fine-tuningu usług rozpoznawania głosu (API Google Cloud Speech-to-Text) dla precyzyjnej interpretacji wejścia głosowego.
  • Zarządzanie Bazą Danych: Biegłość w zakładaniu, zarządzaniu i interfejsowaniu baz danych PostgreSQL, zapewniając bezpieczne i efektywne przechowywanie i pobieranie danych.
  • Administracja Serwerem: Znajomość konfiguracji i zarządzania serwerami Linux, szczególnie w zakresie wdrażania serwerów (np. Amazon Lightsail) i zarządzania kontrolami bezpieczeństwa i dostępu.
  • Integracja API: Zdolność do integracji różnych API (np. 3CX, Google Cloud, bazy danych SQL) w celu stworzenia płynnego przepływu komunikacji między różnymi komponentami systemu.
  • Rozwiązywanie Problemów: Kreatywne umiejętności rozwiązywania problemów do adresowania wyzwań takich jak dokładność rozpoznawania komend głosowych i obsługa odpowiedzi systemu.
  • Zarządzanie Projektem i Komunikacja: Efektywne zdolności zarządzania projektem do nadzorowania postępu projektu, skutecznej komunikacji z klientami i dostarczania rozwiązań w uzgodnionych terminach.

Opinia klienta

DANIEL RUBIANES

„Praca z Janem to była prawdziwa przyjemność. Jego ocena, projekt, dostawa i szkolenie były na najwyższym poziomie. Uważam to za jeden z najbardziej udanych projektów, jakie doświadczyłem do tej pory.”