Opracowanie Systemu Powiadomień Alarmowych dla Systemu Telefonii 3CX

Projekt został opracowany dla klienta, który wymagał specjalistycznego systemu alarmowego zintegrowanego z ich środowiskiem systemu telefonii 3CX. Celem było stworzenie dyskretnego i skutecznego systemu alarmu paniki, który mógłby być aktywowany z minimalną interakcją użytkownika, specjalnie zaprojektowanego dla środowisk wymagających szybkiego czasu reakcji bez eskalacji sytuacji. Wymagania Projektowe: Rozwiązanie: Projekt obejmował Dowiedz się więcej…

Aplikacja do Kierowania Połączeń na Podstawie Komend Głosowych dla Systemu Telefonii 3CX

Projekt polegał na zaprojektowaniu i implementacji zaawansowanej aplikacji przepływu połączeń dla systemu telefonii 3CX klienta, mającej na celu poprawę doświadczeń użytkowników poprzez rozpoznawanie mówionych nazw firm przez dzwoniących. Główną funkcjonalnością było kierowanie połączeń do określonych kolejek lub systemów Interaktywnej Reakcji Głosowej (IVR) na podstawie nazw firm wypowiedzianych przez dzwoniących. Znaczącym Dowiedz się więcej…

Skrypt Automatycznego Wybierania Połączeń dla Systemu 3CX

Projekt ten obejmował dostosowanie i rozwiązywanie problemów ze skryptem automatycznego wybierania połączeń dla systemu telefonicznego 3CX klienta. Celem klienta było automatyzowanie wychodzących połączeń telefonicznych do numerów z ich bazy danych i łączenie tych połączeń z cyfrową recepcjonistką, opierając się na konkretnych kryteriach: połączenia miały być realizowane od poniedziałku do piątku, Dowiedz się więcej…

Integracja centrali 3CX z systemem CRM Zoho Bigin

Projekt polegał na stworzeniu dedykowanej aplikacji przepływu połączeń, która została dostosowana do bezproblemowej integracji z istniejącym systemem telefonicznym 3CX klienta oraz CRM Zoho Bigin. Głównym celem było umożliwienie selektywnej integracji CRM dla określonych wewnętrznych numerów telefonów, co pozwalało na funkcje dziennika połączeń i tworzenia kontaktów dla wyznaczonych zespołów (np. sprzedażowych), Dowiedz się więcej…