Projekt ten obejmował dostosowanie i rozwiązywanie problemów ze skryptem automatycznego wybierania połączeń dla systemu telefonicznego 3CX klienta. Celem klienta było automatyzowanie wychodzących połączeń telefonicznych do numerów z ich bazy danych i łączenie tych połączeń z cyfrową recepcjonistką, opierając się na konkretnych kryteriach: połączenia miały być realizowane od poniedziałku do piątku, między 14:00 a 17:30.

Po zaangażowaniu, klient dostarczył podstawowy skrypt automatycznego wybierania połączeń, adaptowany z przykładu dostępnego na oficjalnej stronie dokumentacji 3CX. Zmodyfikowali skrypt, aby połączyć go z ich bazą danych, potwierdzając, że połączenia z bazą danych działają, ale skrypt nie funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami.

Proces rozwiązywania problemów rozpoczął się od sesji zdalnej, podczas której uzyskałem dostęp do komputera klienta za pomocą TeamViewer, aby przejrzeć skrypt i konfigurację systemu. Głównym zadaniem było zidentyfikowanie, dlaczego skrypt nie inicjował połączeń w wyznaczonym przedziale czasowym i zapewnienie, że połączenia były poprawnie kierowane do cyfrowej recepcjonistki.

Podczas sesji zidentyfikowałem kilka kluczowych problemów w skrypcie, które utrudniały jego działanie. Obejmowały one nieprawidłowe sprawdzanie warunków czasowych, niedopasowania zapytań do bazy danych oraz błędną konfigurację ustawień kierowania połączeń w systemie 3CX. Dodatkowo, zaangażowałem się z klientem, aby zrozumieć ich zasady wychodzących połączeń i grupy rozszerzeń, aby zapewnić, że skrypt automatycznego wybierania działał w harmonii z ich istniejącą konfiguracją.

Rozwiązanie polegało na udoskonaleniu skryptu, aby precyzyjnie interpretował warunki czasowe i poprawnie pobierał numery z bazy danych oraz inicjował połączenia. Ponadto, przekonfigurowałem ustawienia zasad wychodzących połączeń w systemie 3CX, aby były zgodne z logiką operacyjną skryptu, zapewniając płynną integrację z cyfrową recepcjonistką.

Wymagane Umiejętności:

  • Znajomość Systemu 3CX: Głęboka znajomość konfiguracji, skryptowania i rozwiązywania problemów w systemie 3CX.
  • Dostosowanie Skryptów: Zdolność modyfikowania i dostosowywania istniejących skryptów, aby spełniały konkretne wymagania operacyjne.
  • Integracja z Bazami Danych: Umiejętności integracji i wykonywania zapytań do baz danych z poziomu skryptu, aby dynamicznie pobierać potrzebne informacje.
  • Rozwiązywanie Problemów: Silne umiejętności analityczne do diagnozowania i efektywnego rozwiązywania problemów ze skryptami i konfiguracją.
  • Zdalne Rozwiązywanie Problemów: Biegłość w używaniu narzędzi zdalnego dostępu, takich jak TeamViewer, do diagnozowania i naprawy problemów bezpośrednio w systemie klienta.
  • Komunikacja: Jasna i skuteczna komunikacja z klientem, aby zrozumieć ich wymagania i informować o postępach i zmianach.
  • Zarządzanie Czasem: Skuteczne zarządzanie procesem rozwiązywania problemów i dostosowywania w ramach dostępności klienta i harmonogramów projektu.

Projekt zakończył się sukcesem, ze skryptem automatycznego wybierania połączeń w pełni funkcjonalnym i zintegrowanym z systemem 3CX klienta, spełniając ich potrzeby operacyjne i oczekiwania.