Projekt został opracowany dla klienta, który wymagał specjalistycznego systemu alarmowego zintegrowanego z ich środowiskiem systemu telefonii 3CX. Celem było stworzenie dyskretnego i skutecznego systemu alarmu paniki, który mógłby być aktywowany z minimalną interakcją użytkownika, specjalnie zaprojektowanego dla środowisk wymagających szybkiego czasu reakcji bez eskalacji sytuacji.

Wymagania Projektowe:

 1. Interakcja Użytkownika: System musiał pozwalać użytkownikom końcowym na dyskretne uruchomienie alarmu paniki poprzez naciśnięcie określonego BLF (Busy Lamp Field) na ich telefonie, przy słuchawce pozostającej na widełkach.
 2. Proces Potwierdzenia: Po aktywacji, system miał audialnie i opcjonalnie wizualnie monitować użytkownika o potwierdzenie inicjacji alarmu paniki poprzez prostą opcję tak/nie.
 3. Pętla Powiadomień Alarmowych: Po potwierdzeniu, system miał emitować powtarzający się komunikat alarmowy do określonej grupy stronicowania, z częstotliwością edytowalną przez klienta.
 4. Identyfikacja Działu: System musiał identyfikować i ogłaszać nazwę działu na podstawie inicjującego rozszerzenia, pobierając nazwy działów z bazy danych.
 5. Deaktywacja Alarmu: Wymagany był oddzielny przepływ połączeń, który pozwalałby określonym rozszerzeniom na dezaktywację alarmu przez wprowadzenie predefiniowanego kodu.
 6. Wywołanie Alarmu Awaryjnego: Oprócz stronicowania, system miał inicjować połączenie alarmowe 3CX, aby umożliwić powiadomienia e-mail i SMS jako część systemu alarmowego.
 7. Logowanie Historii: Wszystkie działania alarmowe miały być rejestrowane w drugiej tabeli bazy danych dla celów historycznych.

Rozwiązanie: Projekt obejmował opracowanie trzech wzajemnie połączonych projektów przepływów połączeń (CFDs) w środowisku 3CX:

 • CFD1: Zarządzało inicjacją i potwierdzeniem użytkownika alarmu paniki.
 • CFD2: Zarządzało nadawaniem alarmu paniki do określonej grupy stronicowania i inicjowało połączenie alarmowe 3CX dla zewnętrznych powiadomień.
 • CFD3: Pozwalało na dezaktywację pętli alarmowej za pomocą oddzielnego połączenia, zapewniając odpowiedzialność i reakcję.

Aby sprostać unikalnym wymaganiom projektu, wykorzystałem bazy danych SQL do przechowywania nazw działów i szczegółów rozszerzeń oraz zintegrowałem usługi tekst-na-mowę do generowania dynamicznych ogłoszeń. System został zaprojektowany jako solidny, pozwalając na wiele jednoczesnych alarmów z niezależną kontrolą i dezaktywacją.

Umiejętności i Technologie Wykorzystane:

 • 3CX Call Flow Designer: Do projektowania i implementacji CFDs.
 • Zarządzanie Bazą Danych SQL: Do przechowywania i pobierania danych działów na podstawie numerów rozszerzeń.
 • Integracja Tekst-na-Mowę: Do generowania dynamicznych komunikatów stronicowych na podstawie informacji z bazy danych.
 • Konfiguracja Połączeń Alarmowych: Do ustawienia i zarządzania numerami alarmowymi 3CX, aby wyzwolić dodatkowe powiadomienia.
 • PHP i MySQL: Do interakcji z bazą danych i przetwarzania logiki.

Wynik: Projekt zakończył się sukcesem, spełniając wszystkie wymagania klienta dotyczące dyskretnego, efektywnego i zarządzalnego systemu alarmowego. System zapewnił uproszczony sposób inicjacji alarmu paniki, zapewniając bezpieczeństwo i szybką reakcję bez przyciągania niepotrzebnej uwagi. Elastyczność w edycji częstotliwości pętli, dodawaniu lub usuwaniu nazw działów oraz zarządzaniu dezaktywacjami alarmów zapewniła klientowi pełną kontrolę nad działaniem systemu.

Opinia Klienta: Klient był niezwykle zadowolony z funkcjonalności i elastyczności systemu, podkreślając jego znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w ich organizacji. Udane wdrożenie i stabilność systemu otworzyły dyskusje na temat przyszłych projektów i dalszych dostosowań.

Opinia klienta

Gbill insight

„Jan wykonał wyjątkową pracę, rozumiejąc zadanie i dostarczając to, co było żądane, nawet przy prośbach o modyfikację. Mam nadzieję przekazać Janowi dodatkowe projekty.”