Cel: Celem projektu była integracja Gold-Vision CRM z 3CX przy użyciu standardowego szablonu CRM 3CX. Głównym wyzwaniem było nietypowe podejście Gold-Vision do udostępniania danych przez ich API oraz obsługa przypadków, w których wielu kontaktów miało te same numery telefonów, co mogło prowadzić do wyświetlania nieprawidłowych informacji w 3CX.

Rozwiązanie: Aby sprostać tym wyzwaniom, opracowano aplikację pośredniczącą. Aplikacja ta kierowała wszystkie żądania 3CX przez dedykowany serwer, który następnie komunikował się z Gold-Vision CRM, zapewniając prawidłową interpretację danych.

Aplikacja pośrednicząca została stworzona przy użyciu języka PHP i wdrożona na lekkim serwerze Linux z zaawansowanymi środkami bezpieczeństwa. Zastosowano między innymi ochronę SSL, podwójne klucze API oraz niestandardowe nazwy domen. Integracja działała bezproblemowo, nie wymagając dalszych dostosowań.

Wykorzystane Umiejętności i Technologie:

  • PHP: Do tworzenia aplikacji pośredniczącej.
  • Serwer Linux: Do wdrożenia aplikacji z zaawansowanymi środkami bezpieczeństwa.
  • Ochrona SSL: Zapewnienie bezpiecznej komunikacji.
  • Podwójne Klucze API: Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu.
  • Niestandardowe Nazwy Domen: Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa i identyfikacji.
  • Gold-Vision API: Interakcja z danymi CRM.
  • 3CX CRM Template: Użycie standardowego szablonu do integracji z 3CX.

Wynik: Projekt zakończył się sukcesem, spełniając wszystkie wymagania dotyczące integracji Gold-Vision CRM z 3CX. Dzięki aplikacji pośredniczącej dane były prawidłowo interpretowane, a problem z powtarzającymi się numerami telefonów został rozwiązany. Klient był bardzo zadowolony z funkcjonalności i niezawodności rozwiązania.