Projekt polegał na stworzeniu dedykowanej aplikacji przepływu połączeń, która została dostosowana do bezproblemowej integracji z istniejącym systemem telefonicznym 3CX klienta oraz CRM Zoho Bigin. Głównym celem było umożliwienie selektywnej integracji CRM dla określonych wewnętrznych numerów telefonów, co pozwalało na użycie funkcji dziennika połączeń i tworzenia kontaktów dla wyznaczonych zespołów (np. sprzedażowych), jednocześnie wykluczając inne (np. marketing). Dostosowanie to było konieczne ze względu na brak możliwości filtrowania wewnętrznych numerów w natywnej integracji CRM.

Rozwiązanie obejmowało rozwój i wdrożenie serwera proxy/pośredniczącego, który ułatwiał komunikację między systemem 3CX a Zoho Bigin, przezwyciężając ograniczenia bezpośredniej integracji API. Serwer działał jako most, tłumacząc i przekazując dane między oboma systemami, zapewniając, że dane połączeń z określonych wewnętrznych numerów były dokładnie rejestrowane w działalności pipeline CRM. Dodatkowo, zawierało funkcje takie jak „kliknij aby zadzwonić” z CRM oraz automatyczne identyfikowanie przychodzących i wychodzących połączeń w CRM, dla płynniejszego przepływu pracy.

W trakcie projektu napotkano na szereg wyzwań, w tym różnice między API Zoho Bigin a przewidywaną strukturą API Zoho CRM. Problemy te zostały rozwiązane poprzez rygorystyczne testowanie, rozwiązywanie problemów i koordynację z klientem oraz zewnętrznymi zespołami wsparcia. Projekt zakończył się sukcesem, z pozytywnym odzewem klienta na funkcjonalność rozwiązania i profesjonalne prowadzenie projektu.

Wykorzystane Umiejętności i Technologie:

  • Techniczna Znajomość Systemów VoIP: Wiedza na temat konfiguracji i dostosowywania systemu 3CX.
  • Ekspertyza Integracji CRM: Umiejętność integracji systemów telefonicznych z platformami CRM, szczególnie Zoho Bigin, oraz zrozumienie ich API.
  • Rozwiązywanie Problemów i Troubleshooting: Zdolność do identyfikowania problemów i opracowywania innowacyjnych rozwiązań, szczególnie w pokonywaniu wyzwań integracji API.
  • Programowanie i Rozwój: Umiejętności programistyczne (prawdopodobnie w językach kompatybilnych z API 3CX i Zoho), konfiguracja serwera i konfigurowanie oprogramowania pośredniczącego w celu ułatwienia komunikacji między różnymi systemami.
  • Zarządzanie Projektem: Skuteczne umiejętności komunikacji, planowania i wykonania w zarządzaniu harmonogramami projektów, oczekiwaniami klientów i dostarczalnymi.
  • Adaptowalność i Uczenie się: Gotowość i zdolność do szybkiego uczenia się i adaptacji do nowych technologii, API i wymagań klientów.
  • Wsparcie Techniczne i Obsługa Klienta: Zapewnianie ciągłego wsparcia i dostosowań na podstawie opinii klienta i wydajności systemu.

Opinia klienta

JULIAN RUEBSAM

„Bez zbędnej przesady najbardziej profesjonalny i kompetentny dostawca usług, z którym do tej pory współpracowałem. Zarówno jasna prezentacja jego rozwiązania oprogramowania dla naszego systemu telefonicznego, jak i jego wdrożenie stały na najwyższym poziomie.”