Integracja centrali 3CX z systemem CRM Zoho Bigin

Projekt polegał na stworzeniu dedykowanej aplikacji przepływu połączeń, która została dostosowana do bezproblemowej integracji z istniejącym systemem telefonicznym 3CX klienta oraz CRM Zoho Bigin. Głównym celem było umożliwienie selektywnej integracji CRM dla określonych wewnętrznych numerów telefonów, co pozwalało na użycie funkcji dziennika połączeń i tworzenia kontaktów dla wyznaczonych zespołów (np. Dowiedz się więcej…